Ano, mobil nepustím z ruky, ale fotoaparát je súčasť mňa.