Slovensko – Mala Fatra, uzasny vyhled v 820 metrech nad morem.