„Vyplázl sosák“ a zapózoval během své cesty na nejbližší květinu